سبد خرید - پرتال پشتیبانی و فروش شرکت چکاد

سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها
بسته تخفیفی سایت فروشگاهی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + پانصد مگابایت هاست + درگاه پرداخت زرین پال + 6 ماه پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

200,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
ربوشاپ : سایت فروشگاهی - نقد

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش
600,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
سایت فروشگاهی - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

350 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی یک ماه بعد
350,000 تومان به صورت یک بار
ربوشاپ : ربات

امکانات جانبی و رایگان:
500 مگابایت هاست + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش
200,000 تومان سالانه
ربوشاپ : اپلیکیشن فروشگاهی - نقدی

امکانات جانبی و رایگان:
500 مگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش
500,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
ربوشاپ : اپلیکیشن فروشگاهی - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
500 مگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

350 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی در سه ماه و هر ماه ۱۰۰ هزار تومان
350,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
ربوشاپ : سایت + ربات - نقدی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش
750,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
ربوشاپ : سایت + ربات - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

270 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی در 12 ماه و هر ماه 60 هزار تومان
270,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
ربوشاپ : سایت + اپلیکیشن - نقدی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش
950,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
ربوشاپ : سایت + اپلیکیشن - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

450 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی در 12 ماه و هر ماه 60 هزار تومان
450,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
ربوشاپ : اپلیکیشن + ربات - نقدی

امکانات جانبی و رایگان:
500 مگابایت هاست + دامنه IR + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش
650,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
ربوشاپ : اپلیکیشن + ربات - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

500 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی در 3 ماه و هر ماه ۱۰۰ هزار تومان
500,000 تومان به صورت یک بار
ربوشاپ : سایت + ربات + اپلیکیشن - نقد

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش
950,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
ربوشاپ : سایت + ربات + اپلیکیشن - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

500 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی در 12 ماه و هر ماه 70 هزار تومان
500,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار

Powered by WHMCompleteSolution