سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها
بسته تخفیفی سایت فروشگاهی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + پانصد مگابایت هاست + درگاه پرداخت زرین پال + 6 ماه پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

200,000 تومان سالانه (دامین رایگان)
ربوشاپ : سایت فروشگاهی - نقد

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

هزینه تمدید سالیانه : 200 هزار تومان
750,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
سایت فروشگاهی - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

400 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی یک ماه بعد

هزینه تمدید سالیانه: 200 هزار تومان
400,000 تومان به صورت یک بار
ربوشاپ : ربات

امکانات جانبی و رایگان:
500 مگابایت هاست + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

هزینه تمدید سالیانه: 200 هزار تومان
200,000 تومان سالانه
ربوشاپ : اپلیکیشن فروشگاهی - نقدی

امکانات جانبی و رایگان:
500 مگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

هزینه تمدید سالیانه: 500 هزار تومان
600,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
ربوشاپ : اپلیکیشن فروشگاهی - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
500 مگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

400 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی در سه ماه و هر ماه ۱۰۰ هزار تومان

هزینه تمدید سالیانه: 500 هزار تومان
400,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
ربوشاپ : سایت + ربات - نقدی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

هزینه تمدید سالیانه: 200 هزار تومان
950,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
ربوشاپ : سایت + ربات - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

330 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی در 12 ماه و هر ماه 60 هزار تومان

هزینه تمدید سالیانه: 200 هزار تومان
330,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
ربوشاپ : سایت + اپلیکیشن - نقدی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

هزینه تمدید سالیانه: 500 هزار تومان
1,150,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
ربوشاپ : سایت + اپلیکیشن - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

530 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی در 12 ماه و هر ماه 60 هزار تومان

هزینه تمدید سالیانه: 500 هزار تومان

530,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
ربوشاپ : اپلیکیشن + ربات - نقدی

امکانات جانبی و رایگان:
500 مگابایت هاست + دامنه IR + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

هزینه تمدید سالیانه: 500 هزار تومان
800,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
ربوشاپ : اپلیکیشن + ربات - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

600 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی در 3 ماه و هر ماه ۱۰۰ هزار تومان

هزینه تمدید سالیانه: 500 هزار تومان
600,000 تومان به صورت یک بار
ربوشاپ : سایت + ربات + اپلیکیشن - نقد

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش
هزینه تمدید سالیانه: 500 هزار تومان
1,350,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار
ربوشاپ : سایت + ربات + اپلیکیشن - اقساطی

امکانات جانبی و رایگان:
دامنه IR + یک گیگابایت هاست + درگاه پرداخت + یک سال پشتیبانی + بروزرسانی + آموزش

660 هزار تومان هنگام ثبت سفارش و الباقی در 12 ماه و هر ماه 70 هزار تومان

هزینه تمدید سالیانه: 500 هزار تومان

660,000 تومان (دامین رایگان) به صورت یک بار

Powered by WHMCompleteSolution